JILL JOHNSON – INSTÄLLDA KONSERTER + NYA DATUM

Med anledning av de rådande restriktionerna är det inte möjligt att genomföra Jill Johnsons konsert i Norrköping 18 februari samt Linköping 13 mars, konserterna ställs in och biljetterna återlöses. Säkerheten för artister, fans och personal är alltid vår högsta prioritet och vi vidtar åtgärder enligt instruktioner från myndigheterna. Kontakta biljettombud i din stad för återlösning av biljetter:

Norrköping

biljett@ldgab.se

Linköping

info@konsertkongress.se